NEWS

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NATJEČAJ ‘AJMO!’

/

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA NATJEČAJ ‘AJMO!’

/

 

Organizator: Ured za izvoz glazbe Hrvatska (WMMC)
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske (MKM)
Objava natječaja: 17.06.2024.
Završetak natječaja: 15.07.2024.
Korisnici natječaja: Za sredstva mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

 • Udruge
 • Javne ustanove
 • Samostalni umjetnici (ukoliko vode poslovne knjige)
 • Trgovačka društva
 • Obrti

Ukupni fond: 100.000,00 €
Iznos po Organizatoru: 10.000,00 € bruto (za 10 Organizatora) – isplata ukupnog iznosa najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora

Teritorijalna raspodjela: Natječaj isključuje održavanje programa u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, te je cilj što ravnomjernije raspodijeliti organizatore na teritoriju cijele Hrvatske. 

Opis natječaja:

Natječaj ‘AJMO!’ je pilot projekt organiziran od strane WMMC uz financijsku podršku MKM. Cilj natječaja je potaknuti koncertnu aktivnost i razvoj publike u manjim mjestima izvan makroregionalnih centara Hrvatske.

Izvođači zainteresirani za sudjelovanje prijavili su se putem poziva i potom su raspoređeni u četiri jakosne skupine. Organizatori koji se prijavljuju na natječaj biraju po jednog izvođača iz svake skupine, stvarajući program s kojim konkuriraju na natječaju. Nezavisna komisija potom vrednuje prijave organizatora prema definiranim kriterijima i bodovanju te odabire organizatore za sufinanciranje.

Organizatori su obvezni realizirati predloženi program u razdoblju od 01.10.2024. do 01.03.2025.
Uspješan pilot projekt može postati stalna mjera razvoja koncertne aktivnosti, razvoja publike i jačanja domaće glazbene scene.

Cilj natječaja: 

Cilj ovog natječaja je osigurati razvoj koncertne djelatnosti na području čitave Republike Hrvatske. Projekt je usmjeren prema glazbenim žanrovima koji u ovim područjima ne mogu opstati kao profesionalna komercijalna djelatnost, tretirajući razvoj ovih žanrova kao kulturno područje od javnog značaja. Ovaj natječaj je korak prema stvaranju inkluzivnog i participativnog modela podrške koncertnoj aktivnosti u cijeloj Hrvatskoj.

Direktni ciljevi: 

 • Povećanje koncertne aktivnosti 
 • Povećanje broja mjesta na kojima se odvija koncertna aktivnost
 • Povećanje broja nastupa te poticanje domaćih izvođača
 • Promocija i popularizacija različitih glazbenih žanrova kao kulturno područje od javnog značaja
 • Stvaranje poticajnog okruženja za kulturne i kreativne sektore u manjim sredinama

Dugoročni ciljevi: 

 • Razvoj i implementacija održivog modela nacionalne podrške koncertnoj aktivnosti koji će osigurati kontinuirani rast i razvoj
 • Povećana medijska vidljivost novouspostavljene mreže koncertne aktivnosti
 • Razvijanje profesionalnih znanja i vještina unutar mreže koncertne aktivnosti.
 • Povećanje opće kvalitete života i doprinos kulturnoj ponudi u manjim mjestima 

Postupak prijave:

        Izbor programa:

 • Izvođači koji su izrazili interes za sudjelovanje u projektu podijeljeni su u četiri jakosne skupine
 • Organizator mora prijaviti program od četiri zasebna koncertna događanja (u istom gradu, mjestu) birajući po jednog izvođača iz svake jakosne skupine. Koncertna događanja ne mogu biti sastavni dio postojećih sezonskih manifestacija.Organizator može ostvariti veći broj bodova ukoliko angažira dodatne izvođače (s popisa izvođača koji su izrazili želju za sudjelovanjem u projektu, ali i izvan popisa kao predgrupe) za spomenuta koncertna događanja.

         Odabir organizatora za sufinanciranje:

 • Nezavisna komisija vrednuje prijave organizatora prema Kriterijima za ocjenjivanje natječaja ‘AJMO!’ te odabire organizatore za sufinanciranje.

  Obveze organizatora:
 • Realizirati program od četiri zasebna koncertna događanja u razdoblju od 01.10.2024. do 01.03.2025. sukladno predanoj prijavi
 • Naplaćivati ulaznice za predmetne koncertne događaje u iznosu od minimalno 5,00 €, a maksimalno 10,00 €
 • Honorari izvođača moraju biti financirani s najmanje 70 % od ukupnog iznosa potpore 
 • Isplata ukupnog honorara izvođaču najkasnije 15 dana po održavanju pojedinog koncertnog događaja
 • Dostaviti bjanko zadužnicu WMMC na iznos od 10.000,00 €
 • Dostaviti podatke o uspješnosti svakog pojedinog koncertnog događanja u formi izvještaja najkasnije 2 tjedna od održanog koncertnog događaja (ukupan broj posjetitelja, opisni dio programa – pola kartice teksta, popis angažiranih lokalnih suradnika, medijske objave…)
 • Organizatori glazbenih događanja moraju koristiti društvene mreže za najave, pri čemu su obvezni označavati Ured za izvoz glazbe (We Move Music Croatia) i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske kako bi osigurali vidljivost i promociju događanja.
 • Prikazati WMMC sve troškove za koje je primio sredstva (do iznosa od 10.000,00 €)
 • Za svaki pojedini koncertni nastup poslati fotografije WMMC za korištenje na društvenim mrežama
 • Dostaviti cjeloviti izvještaj o cjelokupnom projektu zajedno s ukupnim troškovnikom najkasnije 30 dana od održavanja zadnjeg koncertnog događaja u sklopu Programa.

Potrebna dokumentacija: 

 • Plan programa: opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača koji će biti u programu
 • Troškovnik: detaljni troškovnik sa svim specificiranim prihodima i rashodima (ne samo prihodom od ‘AJMO!’ natječaja i za njega vezanim rashodima), uključujući sve izvore prihoda koji se boduju po kriterijima natječaja.  (Preporučeni format xlsx)
 • Vlastita sredstva: detaljno raspisano sudjelovanje u troškovima programa (izvan sredstava od WMMC) s ostalim izvorima financiranja 
 • Popis ranije ostvarenih sufinanciranja (JLS, JRS, MKM, Nacionalna zaklada, Zaklada Kulturanova…)
 • Suradnja s drugim Organizatorima (ukoliko ih ima): pisma namjere o sudjelovanju u programu s drugim Organizatorima
 • Inovativne agende: opis realizacije agende koju Organizator želi primijeniti na projekt (zero waste, green agenda…)
 • Reference prijavitelja: detaljno opisan dosadašnji rad Organizatora s posebnim naglaskom na kvalitetu i kontinuitet dosadašnjeg rada
 • Komunikacijski plan: detaljno osmišljen plan oglašavanja realizacije Programa (medijski plan, digitalno oglašavanje…)
 • Plan razvoja publike (usmjerenost ka posebnim društvenim skupinama, institucijama, razvoj volontiranja i slično..)
 • Rad s lokalnim suradnicima (fotografi, dizajneri, umjetnici, OPG-ovi, poduzetnici…)

Prihvatljivi troškovi: 

 • Honorari izvođača
 • Smještaj izvođača
 • Prehrana izvođača
 • Produkcijski troškovi
 • Najam audiovizualne opreme
 • Oglašavanja koncertnih događanja
 • Usluge fotografa za koncertna događanja

     PRIJAVA NA NATJEČAJ – ZAVRŠENE PRIJAVE!

     IZVOĐAČI KOJI SU IZRAZILI ŽELJU ZA SUDJELOVANJE

     KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJA ‘AJMO!’

 

Kontakt: hello@wemovemusic.hr